IMG 0734 جلسه مدیران مدارس شهر اهواز و باوی با مربیان مرکز فراگیر کانون پرورش فکری در محل کانون شماره 3 پرورش فکری کودکان و نوجوانان

جلسه مدیران مدارس شهر اهواز و باوی با مربیان مرکز فراگیر کانون پرورش فکری در محل کانون شماره ۳ پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب، در نشست هم اندیشی  ریاست اداره آموزش و پرورش استثنایی  و مدیران مدارس استثنایی شهر اهواز  با مدیر کل و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در جهت ایجاد فرصت و ظرفیت در خدمات دهی مطلوب تر به دانش آموزان با نیاز های ویژه بحث و تبادل