4373598 658 اعتکاف در خوزستان به کجا برویم + نام و نشانی مساجد

اعتکاف در خوزستان به کجا برویم + نام و نشانی مساجد

همزمان با فرا رسیدن ایام البیض مومنان خداجو به مدت سه روز از سیزدهم تا پانزدهم ماه رجب المرجب در مساجد معتکف می‌شوند. در استان خوزستان و شهرستان اهواز نیز مساجد مختلف پذیرای خیل مومنان به ویژه جوانان و نوجوانان معتکف هستند که در خلوت خود با خداوند به راز و نیاز می‌پردازند. نام و