364825 هویت جسد 2 معدنچی دیگر شناسایی شد

هویت جسد ۲ معدنچی دیگر شناسایی شد

مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان از شناسایی و احراز هویت جسد ۲ معدنچی جانباخته دیگر حادثه انفجار معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر خبر داد. حسین زارعی افزود: هویت این افراد پس از بررسی و آزمایش DNE مشخص شده است. وی افزود: علی اکبر علیخانی و رضا سادین دو معدنچی احراز هویت شده است. مدیرکل پزشکی