مهرعلیزاده میزان تاثیرپروژه های نفتی در توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مردم ارزیابی شود

میزان تاثیرپروژه های نفتی در توسعه اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی مردم ارزیابی شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب ،قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان در امور اقتصادی گفت: پروژه های چند سال اخیر نفت در استان در حوزه مسئولیت های اجتماعی مورد ارزیابی قرار بگیرد تا سهم و اثر این شرکت در توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مردم مشخص شود. یدالله مهرعلیزاده

image635180442108089012 620x410 بازار آرام شده اما برخی قیمت‌ها نامتعارف است

بازار آرام شده اما برخی قیمت‌ها نامتعارف است

بازار آرام شده اما برخی قیمت‌ها نامتعارف است قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان با بیان این‌که بازار آرام شده اما برخی قیمت‌ها همچنان نامتعارف است، گفت: باید شرایط به شکلی شود تا شاهد تعدیل قیمت‌ها در بازار استان باشیم. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب،  یدالله مهرعلیزاده در جلسه