82147720 70861384 1 اجازه نمی دهیم خدشه ای بر امنیت خوزستان وارد شود

اجازه نمی دهیم خدشه ای بر امنیت خوزستان وارد شود

شهریورماه سال ۱۳۹۴ بود که درگیری بزرگی بین دو طایفه در روستای پتک شهرستان باغملک، خسارت های جانی و مالی فراوانی را به اهالی وارد کرد و آخرین خبرها حکایت از مرگ حداقل ۱۲ نفر داشت. در آن درگیری که حتی به شهرستان رامهرمز نیز کشیده شد در نهایت با دخالت نیروی انتظامی و استانداری