download آخرین‌اخبار از زلزله‌ ۶.۱ریشتری کرمان

آخرین‌اخبار از زلزله‌ ۶.۱ریشتری کرمان

کانون زلزله منطقه “هجدک ” از بخش کوهساران شهرستان راور در استان کرمان بود و در شهرهای زرند، سیرجان و کرمان نیز احساس شد.  استاندار کرمان از ایجاد اردوگاه موقت برای اسکان مردم در مناطق زلزله زده این استان خبر داد و گفت‌: بنیاد مسکن در حال آمارگیری از وضعیت خانه‌های مناطق زلزله زده است.