IMG 20230727 163313 336 160x100 ۱۱۵ سال روی لبه چاه نفت!

۱۱۵ سال روی لبه چاه نفت!

۱۱۵ سال روی لبه چاه نفت! شهرام هزاریان / فعال اجتماعی استان خوزستان   در اینکه نخستین چاه نفت در خاورمیانه و در ۵ خرداد ماه ۱۲۸۷ در مسجدسلیمان و در شمال خوزستان کشف شد ،جای تردیدی نیست. به همین مناسبت هم این چاه و دکل بر روی آن را به عنوان موزه نگهداری می‌کنند