139512191943317110226444 تحصن طلاب و روحانیون خراسان جنوبی

تحصن طلاب و روحانیون خراسان جنوبی

 تحصن طلاب و روحانیون خراسان جنوبی در پی سخنان استاندار خراسان جنوبی که از روز چهارشنبه آغاز شده است امروز نیز ادامه دارد. همچنین جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم و تشکل‌های حوزوی در نامه‌ای به رئیس جمهور از حرکت علما و مردم خراسان جنوبی حمایت کردند. در نامه سرگشاده جمعی از اساتید