n82741202 72011326 کشف جنازه نوجوان هفتکلی در چاه آب

کشف جنازه نوجوان هفتکلی در چاه آب

فرماندار هفتکل گفت :جسد نوجوان هفتکلی که از روز پنجشنبه ناپدید شده بود، در یک چاه آب پیدا شد. اسحق مرادی  افزود:یک نوجوان (علیرضا محمدی)  اهل شهرستان هفتکل دیروز از منزل خارج و تا ساعتی پیش خبری از وی در دست نبود. وی افزود: ساعتی پیش جسد این نوجوان در یک چاه آب در هفتکل