دانشگاه نسل سوم میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد / توسعه پایدار بر پایه پژوهش و فناوری شکل میگیرد

دانشگاه نسل سوم میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد / توسعه پایدار بر پایه پژوهش و فناوری شکل میگیرد

مجتبی بهزادی : به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب، شورای اداری خوزستان  ۲۷  آذر  ۹۷ در استانداری خوزستان به برگزار شد . به گزارش خوزتاب دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت موضوع پژوهش و فناوری گفت: مشکلات اقتصادی و تحریم ها ضرورت انجام پژوهش و مطالعه در حوزه فناوری را دوچندان کرده