82446186 71445578 آتش سوزی در مجتمع برج کیانپارس اهواز

آتش سوزی در مجتمع برج کیانپارس اهواز

مجتمع تجاری و مسکونی برج کیانپارس اهواز دیروز دوشنبه دچار آتش سوزی شد. محمود روزبهانی معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز دوشنبه در خصوص این خبر در گفت و گو با ایرنا گفت:کانون حادثه آتش سوزی در مجتمع تجاری و مسکونی برج کیانپارس اهواز کانال انتقال زباله در بخش تجاری این