نخستین تفاهم نامه فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب فی مابین شرکت آب و فاضلاب خوزستان و شرکت صنعت فولاد شادگان به امضا رسید.jpeg 160x100 نخستین تفاهم نامه فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب، فی مابین شرکت آب و فاضلاب خوزستان و شرکت صنعت فولاد شادگان به امضا رسید

نخستین تفاهم نامه فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب، فی مابین شرکت آب و فاضلاب خوزستان و شرکت صنعت فولاد شادگان به امضا رسید

با دستور امین ابراهیمی مدیرعامل خدمتی دیگر از فولاد خوزستان در مسیر حفظ منابع آبی و عمل به مسئولیت های اجتماعی در قالب های نوین به ثمر نشست؛ نخستین تفاهم نامه فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب، فی مابین شرکت آب و فاضلاب خوزستان و شرکت صنعت فولاد شادگان به امضا رسید به گزارش خبرنگار روابط

4441 orig 160x100 محمد جامعی سکاندار روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان شد

محمد جامعی سکاندار روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان شد

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب؛ طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، محمد جامعی مدیر حوزه دفتر مدیرعامل با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی معرفی شد. طی حکمی از سوی امین‌ ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، محمد جامعی به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان منصوب شد و از