6053840 464 موشک تاماهاوک را بیشتر بشناسیم

موشک “تاماهاوک” را بیشتر بشناسیم

ارتش آمریکا اخیرا حمله ای بزدلانه را علیه پایگاه نظامی ارتش سوریه در “الشعیرات” تریتیب داد و خسارت هایی را به این پایگاه نظامی وارد آورد در حقیقت موشک هایی در این حمله استفاده شد که به نام “تاماهاوک” معروف است. تاماهاوک در اصل یک موشک دوربرد با سرعت فروصوت است که برای حمله به