AndroidOnlineNewsImage افزایش قیمت نان و تاکید بر بالا بردن کیفیت نان / نرخ های مصوب بعد از ابلاغیه استانداری اجرا می شوند

افزایش قیمت نان و تاکید بر بالا بردن کیفیت نان / نرخ های مصوب بعد از ابلاغیه استانداری اجرا می شوند

مجتبی بهزادی:  گزارش پایگاه خبری خوزتاب، در جلسه امروز گندم آرد و نان استان خوزستان با توجه به افزایش نرخ کرایه، کارگر و دیگر موارد مرتبط با نان ، افزایش نرخ نان تصویب و اجرای این مصوبه پس از ابلاغیه استانداری موکول شد. استاندار خوزستان گفت : تایید افزایش قیمت نان به دلیل مشکلات اقتصادی