IMG 20190515 070106 886 افزایش قاچاق مواد مخدر نگران کننده است

افزایش قاچاق مواد مخدر نگران کننده است

غلامرضا شریعتی گفت: کشفیات ما در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ سه برابر بوده که این امر از این نظر که نیروی انتظامی و مرزبانی و سایر دستگاه ها در این زمینه همت ویژه ای داشته اند قابل تقدیر است اما از این جهت که قاچاق مواد مخدر افزایش داشته نگران کننده است و