814851 831 یک وجب خاک یک نهال منتظر

یک وجب خاک یک نهال منتظر

این سنت حسنه نخستین بار در ۱۰ آوریل سال ۱۸۷۲ میلادی (۲۱ فروردین ۱۲۵۱ شمسی) در ایالت نبراسکای آمریکا توسط فردی به نام “جولیوس استرلینگ مورتون” ابداع و آغاز شد. گفته می شود در آن روز بیش از یک میلیون درخت کاشته شد اما بعد از مدتی این روز به آخرین جمعه ماه آوریل تغییر